Vergoedingenregeling Adviescommissie voor vreemdelingenzaken

[Regeling vervallen per 12-05-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-12-2015.]
Geldend van 30-11-2003 t/m 30-11-2015

Vergoedingenregeling Adviescommissie voor vreemdelingenzaken

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 14 van de Kaderwet adviescolleges alsmede op artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-05-2016]

De voorzitter van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken en van de in artikel 1.10 van het Vreemdelingenbesluit 2000 bedoelde subcommissies van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken ontvangt een vergoeding van € 310 per vergadering.

Artikel 2

[Vervallen per 12-05-2016]

De overige leden van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken ontvangen een vergoeding van € 235 per vergadering.

Artikel 3

[Vervallen per 12-05-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2001.

Artikel 4

[Vervallen per 12-05-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Vergoedingenregeling Adviescommissie voor vreemdelingenzaken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 november 2003

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina