Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Financiën

Geldend van 22-02-2004 t/m heden

Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Financiën

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 3 oktober 2002, arc-2002.4317/2;

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 november 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Directeur Informatievoorziening en Algemene Zaken

,

R.P. Vollebregt

Terug naar begin van de pagina