Aanmelding staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) examens 2004 en 2005

Geldend van 10-12-2003 t/m heden

Aanmelding staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Het staatsexamen Nederlands als tweede taal kent twee programma’s:

 • Programma I en

 • Programma II.

Elk programma bestaat uit vier onderdelen:

 • lezen,

 • luisteren,

 • spreken en

 • schrijven.

De staatsexamencommissie wil er met klem op wijzen dat maximaal 3500 kandidaten per onderdeel het examen af kunnen leggen. Dit aantal is onder andere gebaseerd op het aantal beschikbaar gestelde talenpractica voor het examen spreken. Kandidaten die zich aanmelden nadat het maximum van 3500 voor een onderdeel is bereikt, zullen worden doorverwezen naar het eerstvolgende moment.

Met name bij het examen van 1 en 2 juli 2005 dienen kandidaten met deze mogelijkheid rekening te houden. De zomer examens voor beide programma’s zijn voor de bepaling van de examendata als uitgangspunt genomen.

Belanghebbenden, die in oktober 2004 of in het jaar 2005 wensen deel te nemen aan het examen Nederlands als tweede taal ter verkrijging van het diploma van Programma I of II, kunnen vanaf 26 juli 2004 een aanmeldingsformulier aanvragen door te bellen naar:

 • de IB-Groep Infolijn

  tel. 050 - 599 77 55

  of door het aankiezen van de ”Kiosk button” op de internetsite van de IB-Groep: www.ib-groep.nl

Hieronder worden de examendata en uiterste aanmeldingsdata van de examens voor Programma I en II vermeld. Het examen voor de onderdelen lezen en luisteren vindt altijd plaats op vrijdag, de onderdelen spreken en schrijven worden op de zaterdag afgenomen.

De datum waarop de staatsexamencommissie de uitslagen vaststelt, is per examen vermeld. Kandidaten kunnen erop rekenen dat zij de uitslagen uiterlijk één week na deze datum ontvangen. Uiterlijk één dag na vaststelling zullen de uitslagen tevens worden gepubliceerd op de internetsite van de IB-Groep: www.ib-groep.nl Gegevens uit deze publicatie kunnen alleen worden verkregen met behulp van het examennummer van de kandidaat.

Examendata

Programma I

Examen

Aanmelden voor

Vaststelling uitslag

28 en 29 januari 2005

17 november 2004

14 maart 2005

27 en 28 mei 2005

23 maart 2005

11 juli 2005

23 en 24 september 2005

20 juli 2005

7 november 2005

Programma II

Examen

Aanmelden voor

Vaststelling uitslag

29 en 30 oktober 2004

25 augustus 2004

13 december 2004

4 en 5 maart 2005

22 december 2004

20 april 2005

1 en 2 juli 2005

27 april 2005

15 augustus 2005

4 en 5 november 2005

24 augustus 2005

19 december 2005

De

voorzitter van de staatsexamencommissie Nederlands als tweede taal

,

drs. S. Verhallen

Terug naar begin van de pagina