Regeling aanvraag vaststelling rijksvergoeding 2003 en controleprotocol PO 2003

[Regeling vervallen per 10-02-2006.]
Geldend van 13-12-2003 t/m 09-02-2006

Regeling aanvraag vaststelling rijksvergoeding 2003 en controleprotocol PO 2003

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 2. Vaststelling van de formulieren voor de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2003 en van de Informatieformulieren

[Vervallen per 10-02-2006]

 • 1 De formulieren voor de AVR 2003 worden vastgesteld overeenkomstig de modellen uit hoofdstuk 4 van de bijlage Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2003 voor een:

  • basisschool;

  • speciale school voor basisonderwijs (sbao);

  • school voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so);

  • zmlk-afdeling van een sbao;

  • school voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging;

  • centrale dienst.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 10-02-2006]

Deze regeling zal in Uitleg Gele katern worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van deze plaatsing en de ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 10-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg Gele katern waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 10-02-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag vaststelling rijksvergoeding 2003 en controleprotocol PO 2003.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2003

[Vervallen per 10-02-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap]

Bijlage 2. Controleprotocol PO 2003

[Vervallen per 10-02-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap]

Terug naar begin van de pagina