Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-07-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 november 2003, nr. Z/F-2423694, houdende vaststelling van premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2004 (Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2004)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, artikel 15, eerste lid, eerste en tweede volzin, artikel 15a, eerste lid, artikel 15b, eerste lid, van de Ziekenfondswet, artikel 7, eerste lid, artikel 10a, eerste lid, artikel 13a, eerste lid, artikel 14, tweede en derde lid, en artikel 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw;

Gezien het advies van het College voor zorgverzekeringen van 24 april 2003 (MFIN/ 23024614) inzake AWBZ en Zfw ;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor de eerste helft van het jaar 2004 vastgesteld op 13,25 en voor de tweede helft van het jaar 2004 vastgesteld op 13,55.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina