Tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2006.]
[Regeling vervallen per 07-04-2014.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 06-04-2014

Tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

Gelet op de artikelen 51, 57, 98, 158 en 197 lid 2 van het Reglement Rijbewijzen;

Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101 goedkeuring is verleend als bedoeld in vorenvermelde artikelen:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-04-2014]

De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:

1. Theorie-examens CBR

1.1

Klassikaal theorie-examen A/B/bromfiets

€ 29,80*

1.2

Toeslag aangepast klassikaal theorie-examen A/B

€ 4,60*

1.3

Toeslag individueel theorie-examen A/B/bromfiets

€ 33,20*

1.4

Theorie-examen C/D

€ 41,05

1.5

Bromfietscertificaat (inhaalslag)

€ 14,60*

2. Praktijkexamen

2.1

Praktijkexamen A - (voertuigbeheersing)

€ 40,75*

 

Praktijkexamen A- (Verkeersdeelneming)

€ 95,85*

2.2

Gefaseerd praktijkexamen A

€ 71,-*

2.3

Nader onderzoek praktijkexamen A

€ 118,25*

2.4

Normaal praktijkexamen B

€ 83,15*

2.5

Gefaseerd praktijkexamen B - fase I

€ 71,-*

   

fase II

€ 83,15*

2.6

Nader onderzoek praktijkexamen B

€ 92,05*

2.7

Versneld bijzonder examen B voor houders van een geldig niet-omwisselbaar buitenlands rijbewijs (tot 1-4-2005)

€ 99,35*

2.8

Normaal praktijkexamen E bij B

€ 83,15*

2.9

Gefaseerd praktijkexamen E bij B - fase I

€ 71,-*

   

fase II

€ 83,15

2.10

Nader onderzoek praktijkexamen E bij B

€ 92,05*

2.11

Toeslag spoedbehandeling A, B of E bij B

€ 14,60*

2.12

Toeslag spoedbehandeling nader onderzoek praktijkexamen A, B, of E bij B

€ 14,60*

2.13

Toeslag afroepexamen A, B of E bij B

€ 14,60*

2.14

Praktijkexamen C

€ 129,10

2.15

Nader onderzoek praktijkexamen C

€ 129,10

2.16

Praktijkexamen E bij C

€ 129,10

2.17

Nader onderzoek praktijkexamen E bij C

€ 129,10

2.18

Praktijkexamen D

€ 129,10

2.19

Nader onderzoek praktijkexamen D

€ 129,10

2.20

Praktijkexamen E bij D

€ 129,10

2.21

Nader onderzoek praktijkexamen E bij D

€ 129,10

2.22

Toeslag spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D

€ 15,-

3. Medische geschiktheid

3.1

Eigen Verklaring

€ 19,-*

3.2

Toeslag spoedbehandeling eigen verklaring

€ 5,95*

De met * bemerkte tarieven zijn inclusief 19% BTW. Waar geen * vermeld wordt, bestaat vrijstelling van BTW.

Artikel 2

[Vervallen per 07-04-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 15 november 2003

De

algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

,

J.P. Vaessen

Terug naar begin van de pagina