Goedkeuringsbesluit besluit CCMS 6-2002 betreffende Opleidingseisen interne geneeskunde

Geldend van 26-11-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 november 2003, IBE/BO-2426344, houdende de goedkeuring van het besluit CCMS 6-2002 betreffende Opleidingseisen interne geneeskunde

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG;

– artikel 14, tweede lid, van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten;

Besluit:

Het besluit CCMS 6-2002 inzake Opleidingseisen interne geneeskunde goed te keuren.

Dit besluit zal samen met het desbetreffende besluit van het Centraal College Medische Specialismen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina