Goedkeuringsbesluit Wijzigingsregeling specialisten geneeskunst

Geldend van 25-11-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 november 2003, IBE/BO-2426255, houdende de goedkeuring van de wijzigingsregeling van de KNMG van 24 juni 2003 inzake de opleiding en registratie van specialisten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14, eerste en zesde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Het besluit Wijzigingsregeling specialisten geneeskunst goed te keuren.

Dit besluit zal samen met het desbetreffende besluit van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina