Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-06-2005.]
[Regeling vervallen per 14-02-2009.]
Geldend van 24-01-2004 t/m 13-02-2009

Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels 2003

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft, gelet op artikel 7, tweede lid, van de Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2001, gehoord de Commissie Vlas, op 13 november 2003 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 14-02-2009]

Dit besluit verstaat onder:

Verordening

:

Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2001

Artikel 2

[Vervallen per 14-02-2009]

De aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550 ton, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Verordening, wordt voor het seizoen 2003/2004 als volgt over de korte vlasvezels en de hennepvezels verdeeld:

  • a. voor korte vlasvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 0,67 ton

  • b. voor hennepvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 1,64 ton.

Artikel 3

[Vervallen per 14-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 14-02-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels 2003.

Den Haag, 13 november 2003

Th.A.M. Meijer

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Directeur-Generaal van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 9 januari 2004, nr. TRCJZ/2003/10083.

Terug naar begin van de pagina