Besluit HBAG toezichthouders tuchtrecht 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 09-01-2005 t/m 31-12-2014

Besluit van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel van 13 november 2003 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit HBAG toezichthouders tuchtrecht 2003)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel;

Gelet op artikel 104, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing toezichthouders

[Vervallen per 01-01-2015]

Met het toezicht op de naleving van de Verordening HBAG bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2003 zijn belast de NAK AGRO en de Plantenziektekundige Dienst.

Artikel 2. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HBAG toezichthouders tuchtrecht 2003.

Den Haag, 13 november 2003

B.J.M. ter Haar

voorzitter

P.M.M. van Ostaijen

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 15 december 2004, nr. TRCJZ/2004/6284 en door de Minister van Justitie bij beschikking van 5 januari 2004, kenmerk 5263510/04/6.

Terug naar begin van de pagina