Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Overwegende, dat het indexcijfer der cao-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 september 2003 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 september 2002;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Aruba.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2004. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden.

Den Haag, 12 november 2003

De

Minister

voornoemd,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina