Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Verpakte waters en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2010.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit van 6 november 2003, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Verpakte waters en van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 september 2003, VGB/VL 2407747 gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie en van Economische Zaken;

Gelet op:

De Raad van State gehoord (advies van 17 oktober 2003, no.W13.03 0386/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 oktober 2003, VGB/VL 2423 107, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel II acht weken na de inwerkingtreding van dit besluit in werking.

  • 3 In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onder C en onder E, in werking met ingang van 1 januari 2006, met dien verstande dat de voor fluoride en nikkel vastgestelde hoeveelheden die van nature aanwezig mogen zijn in natuurlijk mineraalwater, pas van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2008.

  • 4 In afwijking van het eerste lid mogen drinkwaren die voldoen aan het Warenwetbesluit Verpakte waters zoals dat onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van dit besluit luidde, nog tot 1 juli 2004 worden verpakt en geëtiketteerd. Deze waters mogen worden verkocht zolang de voorraad strekt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 november 2003

Beatrix

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2003

Minister

J. P. H. Donner

Naar boven