Afzonderlijke opheffingsnormen in verband met splitsing van de gemeente Oss

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 29-11-2003 t/m 31-07-2013

Afzonderlijke opheffingsnormen in verband met splitsing van de gemeente Oss

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Vaststelling afzonderlijke opheffingsnormen.

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de gemeente Oss worden de navolgende opheffingsnormen voor de gebiedsdelen vastgesteld. Deze opheffingsnormen komen in de plaats van de opheffingsnorm van 128 die voor de betrokken gemeente is vastgesteld in artikel 1 van de regeling ”Aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs”, van

12 oktober 2003 met kenmerk CFI/BPO-2003/119514, welke laatstgenoemde norm in de plaats is gekomen van de in bijlage 2 vermelde normen die voor de gemeente Oss zijn vastgesteld in de regeling ”Aanpassing van de stichtings-en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2003”, van 18 oktober 2002 met kenmerk CFI/BPO-2002/82956.

Gemeente

Gebied 1

Opheffingsnorm

Gebied 2

Opheffingsnorm

Oss

Oss en Berghem

158

Megen en Ravenstein

67

Artikel 2. Geldigheidsduur nieuwe opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

De in artikel 1 genoemde opheffingsnormen gelden vanaf 1 januari 2004 tot 1 augustus 2008.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling zal worden geplaatst in OCenW-Regelingen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling kan worden aangehaald als ”Afzonderlijke opheffingsnormen in verband met splitsing van de gemeente Oss”.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina