Vaststellingsregeling Subsidieplafonds 2004 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 21-11-2003 t/m 22-12-2004

Vaststellingsregeling Subsidieplafonds 2004 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer ;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor het begrotingsjaar 2004 worden de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening voor de beheers- en landschapspakketten, genoemd in de bijlagen 6 tot en met 28 en 29 tot en met 46, kunnen worden aangevraagd in de periode van 3 november 2003 tot en met 24 december 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina