Vaststelling beheersbijdragen 2004 Subsidieregeling natuurbeheer 2000

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 02-11-2003 t/m 22-12-2004

Vaststelling beheersbijdragen 2004 Subsidieregeling natuurbeheer 2000

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor het begrotingsjaar 2004 worden de beheersbijdragen van de basispakketten, pluspakketten, recreatiepakketten en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 42, 46 tot en met 48, en 50 tot en met 58 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 als volgt in euro’s per eenheid vastgesteld:

 

Pakketomschrijving

Eenheid

Beheersbijdrage 2004

12

Plas en ven

per ha per jaar

€ 16,56

13

Moeras

per ha per jaar

€ 32,10

14

Rietcultuur

per ha per jaar

€ 165,65

15

(Half)natuurlijk grasland

per ha per jaar

€ 127,35

16

Heide

per ha per jaar

€ 41,41

17

Struweel

per ha per jaar

€ 10,35

18

Hoogveen

per ha per jaar

€ 79,72

19

Akker

per ha per jaar

€ 144,94

20

Bos

per ha per jaar

€ 49,69

21

Natuurl. Eenheid A: zonder begrazing

per ha per jaar

€ 10,35

 

Natuurl. Eenheid B: met begrazing

per ha per jaar

€ 35,20

22

Soortenrijke plas

per ha per jaar

€ 80,75

23

Soortenrijke ven

per ha per jaar

€ 59,01

24

Beek en duinrel

per ha per jaar

€ 403,77

25

Trilveen

per ha per jaar

€ 1.564,35

26

Overigjarig rietland

per ha per jaar

€ 78,68

27

Veenmosrietland en moerasheide

per ha per jaar

€ 819,96

28

Nat soortenrijk grasland

per ha per jaar

€ 881,04

29

Droog soortenrijk grasland

per ha per jaar

€ 301,27

 

Droog soortenrijk grasland (bloemdijk)

per ha per jaar

€ 970,08

30

Soortenrijk stuifzand

per ha per jaar

€ 52,80

31

Droge heide

per ha per jaar

€ 69,36

32

Natte heide

per ha per jaar

€ 79,72

33

Levend hoogveen

per ha per jaar

€ 128,38

34

Soortenrijk weidevogelgrasland

per ha per jaar

€ 249,51

35

Zeer soortenrijk weidevogelgrasland

per ha per jaar

€ 397,56

36

Wintergastenweide

per ha per jaar

€ 214,30

37

Bos met verhoogde natuurwaarde

per ha per jaar

€ 67,30

38

Bos met verhoogde natuurwaarde

per ha per jaar

€ 67,30

39

Natuurbos

per ha per jaar

€ 74,54

40

Hakhout en griend (eik)

per ha per jaar

€ 257,79

40

Hakhout en griend (wilgen-els)

per ha per jaar

€ 1.396,62

41

Middenbos

per ha per jaar

€ 137,70

42

Houtkade, houtwal, haag en singel

≥ 90%

per ha per jaar

€ 657,61

42

75–90%

per ha per jaar

€ 493,21

42

50–75%

per ha per jaar

€ 328,81

46

Elzensingel ≥ 90%

per 100 meter per jaar

€ 29,89

46

Elzensingel 75–90%

per 100 meter per jaar

€ 22,42

46

Elzensingel 50–75%

per 100 meter per jaar

€ 14,95

47

Geriefhoutbosje

per ha per jaar

€ 597,83

48

Knip- en scheerheg

per meter per jaar

€ 1,56

50

Knotbomen

per boom per jaar

€ 4,04

51

Grubbe en holle weg

per ha talud per jaar

€ 1.494,56

52

Hoogstamboomgaard

per boom per jaar

€ 14,89

53

Eendenkooi

per ha per jaar

€ 1.575,17

54

Poel tot 75 m2

per poel per jaar

€ 46,69

54

Poel 75–175 m2

per poel per jaar

€ 74,90

54

Poel ≥175m2

per poel per jaar

€ 97,21

55

Rietzoom en klein rietperceel-rijland

per ha per jaar

€ 606,29

55

Rietzoom en klein rietperceel-vaarland

per ha per jaar

€ 889,50

56

Raster

per meter per jaar

€ 0,47

58

Recreatiepakket (vanaf 2004)

per ha per jaar

€ 29,91

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina