Vaststelling beheersbijdragen 2004 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 02-11-2003 t/m 30-11-2005

Vaststelling beheersbijdragen 2004 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2005]

Voor het begrotingsjaar 2004 worden de beheersbijdragen voor de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 31 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer als volgt in euro’s per eenheid vastgesteld:

Bijlage

Pakketomschrijving

Euro’s per eenheid

6

Ontwikkeling kruidenrijk grasland

987

7

Instandhouding kruidenrijk grasland

1011

8

Bont hooiland

1198

9

Bonte hooiweide

1198

10

Kruidenrijk weiland

846

11

Bont weiland

1198

12

Bonte weiderand

1237

13

Bonte hooirand

1237

14

Kruidenrijke zomen

1881

15

Landschappelijk waardevol grasland

326

16

Weidevogelgrasland met een rustperiode

 
 

a) rustperiode 1 april tot 1 juni

316

 

b) rustperiode 1 april tot 8 juni

424

 

c) rustperiode 1 april tot 15 juni

536

 

d) rustperiode 1 april tot 22 juni

595

17

Vluchtheuvels voor weidevogels

442

18

Plas-dras voor broedende en trekkende weidevogels

 
 

a) inundatieperiode 15 februari tot 15 april

717

 

b) inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

1113

19

Algemeen weidevogelgebied

52

 

Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i

262

 

Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii

273

 

Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii

273

20

Belangrijk algemeen weidevogelgebied

72

 

Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i

262

 

Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii

273

 

Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii

273

21

Soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten

92

 

Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i

262

 

Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii

273

 

Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii

273

22

Zeer soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten

112

 

Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i

262

 

Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii

273

 

Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii

273

23

Faunarand (t/m 2003)

 
 

Basis voor kleigrond

1474

 

Basis voor zandgrond

1142

 

Plus: a) bij kleigrond

628

 

Plus: a) bij zandgrond

151

 

Plus: b) bij kleigrond

252

 

Plus: b) bij zandgrond

416

 

Plus: c)

136

23

Faunarand (vanaf 2004)

1292

24

Roulerend graandeel

453

25

Chemie- en kunstmestvrij

634

26

Akkerfauna

547

27

Akkerflora vollevelds

528

28

Akkerflora randen

533

28a

Hamsterpakket

1967

29

Snelgroeiend loofbos

545

30

Snelgroeiend naaldbos

545

31

Landbouw met natuurlijke handicaps

94

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2005]

Voor het begrotingsjaar 2004 worden de beheersbijdragen voor de landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 32, 36 tot en met 38 en 40 tot en met 46 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer als volgt in euro’s per eenheid vastgesteld:

Bijlage regeling

Omschrijving

Beheersbijdrage 2003

32

Houtkade, houtwal, haag en singel

≥ 90%

€ 657,61

32

75–90%

€ 493,21

32

50–75%

€ 328,81

36

Elzensingel ≥ 90%

€ 29,89

36

Elzensingel 75–90%

€ 22,42

36

Elzensingel 50–75%

€ 14,95

37

Geriefhoutbosje

€ 597,83

38

Knip- en scheerheg

€ 1,56

40

Knotbomen

€ 4,04

41

Grubbe en holle weg

€ 1.494,56

42

Hoogstamboomgaard

€ 14,89

43

Eendenkooi

€ 1.575,17

44

Poel tot 75 m2

€ 46,69

44

Poel 75–175 m2

€ 74,90

44

Poel ≥175m2

€ 97,21

45

Rietzoom en klein rietperceel-rijland

€ 606,29

45

Rietzoom en klein rietperceel-vaarland

€ 889,50

46

Raster

€ 0,47

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina