Vaststelling subsidieplafonds Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen voor 2004

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-11-2003 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafonds Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen voor 2004

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 2, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen ;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op:

  • 1. € 1.600.000,– voor de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten;

  • 2. € 1.965.000,– voor de Unie van Landschappen;

  • 3. € 2.240.000,– voor de Unie van Bosgroepen;

  • 4. € 445.000,– voor particulieren.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De aanvraagperiode, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen wordt voor het jaar 2004 vastgesteld van 3 november 2003 tot 1 maart 2004.

Artikel III

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. TRCJZ/2003/9135, houdende wijziging Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen, in werking treedt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina