Wijzigingsregeling Noodwet Arbeidsvoorziening

Geldend van 07-11-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 oktober 2003, Directie AAM/BR/03/78229, tot wijziging van de Noodwet Arbeidsvoorziening

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1, onderdeel b, van de Noodwet Arbeidsvoorziening;

Besluit:

De voorzitter van de Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen, bedoeld in het tweede lid van artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, aan te wijzen als Hoofd Arbeidsvoorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Noodwet Arbeidsvoorziening.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 28 oktober 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina