Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2005.]
Geldend van 17-04-2004 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 23 oktober 2003 tot vaststelling van het geslacht gewicht ter uitvoering van de Verordening heffingen pluimveevlees (PPE) 2004 (Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees 2004)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 8 van de Verordening heffingen pluimveevlees (PPE) 2004;

Besluit:

Artikel 2

 • 1 Het geslacht gewicht is ten minste gelijk aan een percentage van het levend gewicht, welk percentage voor

  - vleeskuikens

  74%

  - kalkoenen

  80%

  - eenden

  70%

  - parelhoenders

  70%

  - oude kippen en hanen

  73% en voor

  - ganzen

  70%

  bedraagt.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor die hoeveelheden waarvoor ten genoegen van het productschap is aangetoond dat een lager percentage van toepassing is.

Artikel 3

 • 2 Dit besluit wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees 2004.

Zoetermeer, 23 oktober 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

Ch.M. den Hoed

plv. secretaris

Terug naar begin van de pagina