Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, enz. (etikettering van levensmiddelen met kinine en cafeïne)

[Regeling vervallen per 17-03-2010.]
Geldend van 01-07-2004 t/m 16-03-2010

Besluit van 20 oktober 2003, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen in verband met de etikettering van levensmiddelen met kinine en cafeïne

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 augustus 2003, VGB/VL 2393228, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2002/67/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 juli 2002 betreffende de etikettering van levensmiddelen die kinine en levensmiddelen die cafeïne bevatten (PbEG L 191), alsmede op artikel 4, eerste lid, onder a, artikel 8, eerste lid, onder c, en artikel 13, onder a, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 september 2003, No. W13.03.0338/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 oktober 2003, VGB/VL 2416966, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

[Vervallen per 17-03-2010]

Eet- en drinkwaren die voor 1 juli 2004 zijn geëtiketteerd en voldoen aan:

mogen nog verhandeld worden totdat de voorraden zijn uitverkocht.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 oktober 2003

Beatrix

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de elfde november 2003

Minister

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina