Mandaatbesluit directie Natuur

[Regeling vervallen per 06-05-2009.]
Geldend van 12-05-2006 t/m 05-05-2009

Mandaatbesluit directie Natuur

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur Natuur en de plaatsvervangend directeur Natuur zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 2

[Vervallen per 06-05-2009]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR NATUUR,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR NATUUR,’.

Artikel 4

[Vervallen per 06-05-2009]

Het Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 mei 2002, nr. TRCJZ/2001/17893, houdende machtiging aan ambtenaren van de directie Natuurbeheer, wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina