Wijziging Regeling technische maatregelen 2000 (november 2003)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 31-10-2003 t/m 23-01-2004

Wijziging Regeling technische maatregelen 2000 (november 2003)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 6d van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Van artikel 7a, eerste lid, van de Regeling technische maatregelen 2000 wordt voor de periode van 1 november tot 1 december 2003 vrijstelling verleend voor de kustwateren, het zeegebied en de 12-mijlszone.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 oktober 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina