Vaststelling basis- en variabele bedragen 2004 voor de regionale brandweer en het GHOR-bestuur

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 01-12-2003 t/m 30-09-2010

Vaststelling basis- en variabele bedragen 2004 voor de regionale brandweer en het GHOR-bestuur

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van het Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen;

Besluit:

[Vervallen per 01-10-2010]

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), worden volgende basis- en variabele bedragen voor 2004 voor de regionale brandweer en het GHOR-bestuur vastgesteld.

Het basisbedrag voor de regionale brandweer: € 436.600,62.

Het basisbedrag voor het GHOR-bestuur : € 579.893,42.

Het variabele bedrag voor de regionale brandweer: € 26.498.710,00.

Het variabele bedrag voor het GHOR-bestuur : € 8.234.785,00.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina