Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2001/2002

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 12-11-2003 t/m 31-01-2005

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2001/2002

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2001/2002.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2001/2002.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde breuk, waarmee het bruto bedrag van het gecedeerde Surinaamse pensioen wordt vermenigvuldigd, mag niet kleiner zijn dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2001.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2001/2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Bijlage

[Vervallen per 01-02-2005]

Koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2001/2002

Koerscorrectie 2001/2002

Maand

september 2001

1,113

oktober 2001

1,113

november 2001

1,113

december 2001

1,113

januari 2002

1,113

februari 2002

1,113

maart 2002

1,113

april 2002

1,113

mei 2002

1,113

juni 2002

1,113

juli 2002

1,113

augustus 2002

1,113

Prijsindexcijfer 2001/2002

Maand

september 2001

217,7

oktober 2001

217,5

november 2001

217,2

december 2001

216,8

januari 2002

218,4

februari 2002

219,4

maart 2002

221,4

april 2002

222,7

mei 2002

222,7

juni 2002

222,0

juli 2002

222,5

augustus 2002

222,9

Terug naar begin van de pagina