Vaststelling vergoeding Technische commissie bodembeweging

Geldend van 01-12-2003 t/m heden

Vaststelling vergoeding Technische commissie bodembeweging

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Technische commissie bodembeweging (de commissie) ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 249,58.

  • 2 Voor werkzaamheden in het kader van de commissie, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangt de voorzitter een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, waarbij voor commissievergaderingen een voorbereidingstijd van 10 uur per vergadering wordt gerekend.

Artikel 2

  • 1 De andere leden van de Tcbb ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 124,79.

  • 2 Voor werkzaamheden in het kader van de commissie, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangen de leden een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, waarbij voor commissievergaderingen een voorbereidingstijd van 6 uur per vergadering wordt gerekend.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 14 oktober 2003

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

G.J. Lankhorst

,

wnd. directeur-generaal voor Marktordening en Energie

Terug naar begin van de pagina