Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2004 in verband met gebiedswijzigingen

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 01-11-2003 t/m 31-07-2013

Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2004 in verband met gebiedswijzigingen

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeenten worden de volgende stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld:

Gemeente

Gemeente nummer

Opheffings norm

Stichtings norm

Echt-Susteren

1711

74

200

Haarlem

0392

197

328

Heemstede

0397

185

308

Hulst

0677

42

200

Oss

0828

128

213

Sluis

1714

28

200

Terneuzen

0715

61

200

Zwijndrecht

0642

177

295

Artikel 2. In-de-plaats-treding

[Vervallen per 01-08-2013]

De in artikel 1 bedoelde normen treden met ingang van 1 januari 2004 in de plaats van de normen die voor de betrokken gemeenten zijn vastgesteld in bijlage 1 en 2 van de Regeling:”Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2003” (van 18 oktober 2002 met kenmerk CFI/BPO-2002/82956, zoals gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen nummer 24 van 30 oktober 2002).

Artikel 3. Wijziging gemeentenamen

[Vervallen per 01-08-2013]

De gemeentenaam Kesteren, zoals laatstelijk vermeld in bijlage 1 van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2003 (van 18 oktober 2002 met kenmerk CFI/BPO-2002/82956, gepubliceerd in Uitleg Gele Katern nummer 24 van 30 oktober 2002) wijzigt per 1 april 2003 in Neder-Betuwe.

De gemeentenaam Rijssen, zoals laatstelijk vermeld in bijlage 2 van de Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2003 (van 18 oktober 2002 met kenmerk CFI/BPO-2002/82956, gepubliceerd in Uitleg Gele Katern nummer 24 van 30 oktober 2002) wijzigt per 15 maart 2003 in Rijssen-Holten.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt inwerking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling zal (met toelichting) in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als ’Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2004 in verband met gebiedswijzigingen’.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina