Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen Bbz
Bbz 2004
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0015711
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagenWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004
 2. Regeling bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland
 3. Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004
 4. Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 2. Besluit Participatiewet
  Artikelen: 1, 6, 7, 8, 8a
  Bijlage: behorende bij artikel 6 van het Besluit Participatiewet
 3. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
  Bijlage: behorende bij artikel 40 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering
 4. Besluit participatiebudget
  Bijlage: 1
 5. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: E
 6. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015
  Artikel: 4
 7. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015
  Artikel: 4
 8. Participatiewet
  Artikelen: 48, 78f
 9. Regeling bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland
  Artikel: 1
 10. Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 9
 11. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 5
 12. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  Artikel: 1
 13. Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende
  Artikel: 1
 14. Remigratiewet
  Artikel: 2b
 15. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 12
 16. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 17. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 18. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
Terug naar begin van de pagina