Participatiewet

Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 62i

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 Alg. 1
01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
01-01-2013 Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498 Alg. 2
01-07-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 586 31559 25-06-2009 Stb. 2009, 266
01-01-2009 Nieuw 29-12-2008 Stb. 2008, 586 31559 29-12-2008 Stb. 2008, 587

Opmerkingen

  1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. In Stb. 2009/319 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 augustus 2009.1)
  2. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
Naar boven