Participatiewet

Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 56a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet inburgering 2021
    Artikel: 15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 6.3

  1. Participatiewet
    Artikel 78h

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

  1. Participatiewet
    Artikel 47a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Nieuw 02-12-2020 Stb. 2021, 38 35483 30-11-2021 Stb. 2021, 586

Annuleren

Naar boven