Participatiewet

Geraadpleegd op 23-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 53a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 2. Besluit SUWI
  Artikel: 5.2a
 3. Participatiewet
  Artikelen: 47b, 78aa, 78g

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 6.2

 1. Participatiewet
  Artikel 78h

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Participatiewet
  Artikel 47a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 04-07-2014 Stb. 2014, 271 Alg. 1
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 2
01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
01-01-2013 Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 463 31929 13-10-2012 Stb. 2012, 482
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 13-10-2012 Stb. 2012, 482
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
01-01-2008 Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 555 30970 14-12-2007 Stb. 2007, 556
01-01-2004 Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386 Inwtr. 3

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is op het derde lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.2)
 3. Treedt in werking voor zover het niet betreft zelfstandigen als bedoeld in artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand.
  Treedt, voor zover het betreft zelfstandigen als bedoeld in artikel 78f van de Wet werk en bijstand, in werking met ingang van 1 juli 2011.3)
Naar boven