Participatiewet

Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 52

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 2. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikel: 14
 3. Participatiewet
  Artikelen: 36, 41, 47b, 58, 81
 4. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  Artikelen: 13, 19

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 6.1

 1. Participatiewet
  Artikelen 78f, 78h

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Participatiewet
  Artikel 47a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 712 30679 18-12-2006 Stb. 2006, 713
01-01-2004 Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Naar boven