Participatiewet

Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Participatiewet
  Artikelen: 5, 8, 35
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 14
 3. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.104

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2024 Wijziging 08-11-2023 Stb. 2023, 417 36415 29-11-2023 Stb. 2023, 437
  01-01-2016 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 02-07-2014 Stb. 2014, 269
  01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 04-07-2014 Stb. 2014, 271
  01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261 Alg. 1
  01-01-2013 Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329 Inwtr. 2
  18-07-2012 t/m 01-01-2012 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 322 33277 12-07-2012 Stb. 2012, 322
  01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
  01-01-2010 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 586 31559 29-12-2008 Stb. 2008, 586
  01-01-2009 Wijziging 29-12-2008
  samen met
  29-12-2008
  Stb. 2008, 592
  samen met
  Stb. 2008, 586
  31441
  samen met
  31559
  29-12-2008 Stb. 2008, 593
  28-03-2008 Wijziging 06-03-2008 Stb. 2008, 87 31138 06-03-2008 Stb. 2008, 87
  01-01-2008 Wijziging 19-12-2007 Stcrt. 2007, 248 19-12-2007 Stcrt. 2007, 248
  Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 555 30970 14-12-2007 Stb. 2007, 556
  01-01-2007 Wijziging 12-12-2006 Stcrt. 2006, 251 12-12-2006 Stcrt. 2006, 251
  01-09-2006 t/m 01-01-2006 Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 349 30484 17-08-2006 Stb. 2006, 387
  01-01-2006 Wijziging 14-12-2005 Stcrt. 2005, 248 14-12-2005 Stcrt. 2005, 248
  29-12-2005 Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
  01-01-2005 Wijziging Stcrt. 2004, 251 Stcrt. 2004, 251
  01-01-2004 Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
  Wijziging 04-12-2003 Stcrt. 2003, 242 04-12-2003 Stcrt. 2003, 242
  Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386

  Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor het eerste lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking treedt.2)
  Naar boven