Participatiewet

Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 34

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Toeslagenwet
  Artikel 9
 2. Participatiewet
  Artikel 47a
 3. Vrijstellingsregeling Wft
  Artikelen 47, 6

Verwijzingen naar § 3.4

 1. Participatiewet
  Artikelen 58, 59
 2. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikelen 1, 43a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542
01-01-2023 Wijziging 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251
01-01-2022 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166
01-01-2021 Wijziging 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666
01-01-2020 Wijziging 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478
01-01-2019 Wijziging 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779
01-01-2018 Wijziging 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641
01-01-2017 Wijziging 05-12-2016 Stcrt. 2016, 67596 05-12-2016 Stcrt. 2016, 67596
01-01-2016 Wijziging 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44629 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44629 Inwtr. 1
01-01-2015 Wijziging 12-12-2014 Stcrt. 2014, 36891 12-12-2014 Stcrt. 2014, 36891
12-12-2013 Wijziging 05-12-2013 Stcrt. 2013, 34709 05-12-2013 Stcrt. 2013, 34709
01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
01-01-2013 Wijziging 06-12-2012 Stcrt. 2012, 25906 06-12-2012 Stcrt. 2012, 25906
18-07-2012 t/m 01-01-2012 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 322 33277 12-07-2012 Stb. 2012, 322
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 21-12-2011 Stcrt. 2011, 23883 21-12-2011 Stcrt. 2011, 23883
01-01-2011 Wijziging 16-12-2010 Stcrt. 2010, 21336 16-12-2010 Stcrt. 2010, 21336
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283 Alg. 2
01-01-2010 Wijziging 31-12-2009 Stcrt. 2010, 250 31-12-2009 Stcrt. 2010, 250 Inwtr. 3
Wijziging 31-12-2009 Stcrt. 2010, 250 31-12-2009 Stcrt. 2010, 250 Alg. 6, Inwtr. 7
Wijziging Stcrt. 2010, 250 Stcrt. 2010, 250 Alg. 4, Inwtr. 5
01-01-2009 Wijziging 17-12-2008 Stcrt. 2008, 252 17-12-2008 Stcrt. 2008, 252
01-01-2008 Wijziging 19-12-2007 Stcrt. 2007, 248 19-12-2007 Stcrt. 2007, 248
01-01-2007 Wijziging 12-12-2006 Stcrt. 2006, 251 12-12-2006 Stcrt. 2006, 251
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 14-12-2005 Stcrt. 2005, 248 14-12-2005 Stcrt. 2005, 248
01-01-2005 Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 434 30090 07-06-2005 Stcrt. 2005, 115 Inwtr. 8
Wijziging Stcrt. 2004, 251 Stcrt. 2004, 251
01-01-2004 Wijziging 04-12-2003 Stcrt. 2003, 242 04-12-2003 Stcrt. 2003, 242
Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386

Opmerkingen

 1. Abusievelijk stelt de Staatscourant de inwerkingtreding op 1 januari 2015.1)
 2. Artikel 86 van Stb. 2009/282 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.3)
 4. Wijziging is herplaatst.4)
 5. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.5)
 6. Wijziging is herplaatst.6)
 7. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.7)
 8. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel IX van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling in werking treedt.8)
Naar boven