Participatiewet

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 18b

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit taaltoets Participatiewet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit taaltoets Participatiewet
  Artikel: 1
 2. Participatiewet
  Artikelen: 47c, 84
 3. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  Bijlage: 1
 4. Wet inburgering 2021
  Artikelen: 27, 54
 5. Wet taaleis Participatiewet
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Participatiewet
  Artikelen 47a, 55, 78h

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 02-12-2020 Stb. 2021, 38 35483 30-11-2021 Stb. 2021, 586 Alg. 1
01-10-2017 Wijziging 23-06-2017 Stb. 2017, 285 34584 26-06-2017 Stb. 2017, 287 Alg. 2
01-01-2016 Nieuw 20-03-2015 Stb. 2015, 136 33975 22-05-2015 Stb. 2015, 194 Alg. 3

Opmerkingen

 1. Artikel 54 van Stb. 2021/38 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging, zie voor de wijzigingen artikel XIIc van Stb. 2020/496.1)
 2. Artikel VI van Stb. 2017/285 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Artikel II van Stb. 2015/136 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
Naar boven