Participatiewet

Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 10d

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Participatiewet
    Artikelen 47a, 55, 78h

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514
Wijziging 23-12-2015
samen met
17-11-2016
Stb. 2015, 547
samen met
Stb. 2016, 444
34194
samen met
34514
Alg. 1
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161
01-01-2024 Wijziging 08-11-2023 Stb. 2023, 417 36415 29-11-2023 Stb. 2023, 437
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
01-07-2023 Wijziging 30-11-2022 Stb. 2022, 499 35394 06-12-2022 Stb. 2022, 500
01-01-2023 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 543 36216 21-12-2022 Stb. 2022, 543
01-08-2022 Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
01-01-2022 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
01-02-2017 t/m 04-07-2016 Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 08-12-2016 Stb. 2016, 498
01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 547 34194 23-12-2015 Stb. 2015, 548 Alg. 2
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Nieuw 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2016/ 444.1)
  2. De tekst van het negende lid is vastgesteld in Stb. 2014/270.2)
Naar boven