Participatiewet

Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 26-08-2022.
Geldend van 26-08-2022 t/m 31-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor § 6.2

Informatie geldend op 26-08-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Participatiewet
    Artikel: 78h

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

  1. Participatiewet
    Artikel 47a

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 26-08-2022)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2004 Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386

Annuleren

Naar boven