Participatiewet

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 78

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit SUWI
  Artikel: 3.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 7.3

 1. Participatiewet
  Artikel 8c

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2021)

  Opmerking

  Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2013 Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 442 32453 25-09-2012 Stb. 2012, 449
  01-08-2008 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 312 31327 03-07-2008 Stb. 2008, 312 Inwtr. 1
  01-01-2004 Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386

  Opmerkingen

  1. Wordt voor het eerst toegepast ten aanzien van de jaarstukken en de controle van de jaarrekening over het begrotingsjaar 2008 (Stb. 2008/312).1)
  Naar boven