Participatiewet

Geraadpleegd op 18-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 76a

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 7.2

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

   Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

   (geldig op 01-10-2021)

   Opmerking

   Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
   Ontstaansbron Inwerkingtreding
   Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
   01-01-2008 Nieuw 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
   Naar boven