Participatiewet

Geraadpleegd op 18-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 74

Informatie geldend op 01-10-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 7.1

 1. Participatiewet
  Artikelen 78f, 83, 8c

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2021)

  Opmerking

  Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
  01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
  01-01-2013 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 25-09-2012 Stb. 2012, 449
  Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 442 32453 25-09-2012 Stb. 2012, 449
  01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651 Alg. 1
  Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
  01-08-2009 Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
  01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 588 31567 29-12-2008 Stb. 2008, 588
  01-01-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 733 29850 23-12-2004 Stb. 2004, 734 Inwtr. 2
  01-01-2004 Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386

  Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
  2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.2)
  Naar boven