Participatiewet

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 69

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Participatiewet
 2. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Participatiewet
  Artikelen: 12*, 1, 6, 7, 8b
 2. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikel: 48
 3. Besluit participatiebudget
  Artikel: 2
 4. Participatiewet
  Artikelen: 71, 74, 75, 76, 78f
 5. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikelen: 4, 5, 5a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 7.1

 1. Participatiewet
  Artikelen 78f, 83, 8c

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2021)

  Opmerking

  Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 21-07-2007
  samen met
  22-12-2011
  Stb. 2007, 289
  samen met
  Stb. 2011, 650
  29948
  samen met
  32815
  Alg. 1
  01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
  Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
  01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
  01-01-2013 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 25-09-2012 Stb. 2012, 449 Alg. 2
  Wijziging 06-07-2011
  samen met
  22-12-2011
  Stb. 2011, 442
  samen met
  Stb. 2011, 645
  32453
  samen met
  32701
  25-09-2012 Stb. 2012, 449
  Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
  01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
  Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651 Alg. 3
  01-01-2011 Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
  01-01-2010 Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 592 31927 27-12-2009 Stb. 2009, 593
  01-10-2009 Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283 Alg. 4
  01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 588 31567 29-12-2008 Stb. 2008, 588
  Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 592 31441 29-12-2008 Stb. 2008, 593 Alg. 5
  01-01-2006 Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
  01-01-2004 Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2011/650.1)
  2. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
  3. Abusievelijk is op het vijfde lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.3)
  4. Artikel 86 van Stb. 2009/282 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
  5. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het eerste lid, onderdeel b in plaats van het eerste lid.5)
  Naar boven