Participatiewet

Geldend van 01-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor § 5.4

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Besluit SUWI
    Bijlage: II
  2. Participatiewet
    Artikelen: 78i, 78j, 78k, 78l, 78o
  3. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel: 51

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina