Participatiewet

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 10b

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit advisering beschut werk
  2. Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Participatiewet
    Artikelen 47a, 55, 78h
Terug naar begin van de pagina