Participatiewet

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 40

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Participatiewet
 2. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 3. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Participatiewet
  Artikel: 12*
 2. Besluit advisering beschut werk
  Artikel: 1
 3. Participatiewet
  Artikelen: 1, 10, 36a, 42, 47b, 47d, 53a, 78f
 4. Wet algemene regels herindeling
  Artikel: 72

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 5.1

 1. Participatiewet
  Artikel 47a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 1
01-01-2013 Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 463 31929 13-10-2012 Stb. 2012, 482
01-01-2004 Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.1)
Naar boven