Participatiewet

Geldend van 01-07-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 40

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Participatiewet
 2. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 3. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Participatiewet
  Artikel: 12*
 2. Besluit advisering beschut werk
  Artikel: 1
 3. Participatiewet
  Artikelen: 1, 10, 36a, 42, 47b, 47d, 53a, 78f
 4. Wet algemene regels herindeling
  Artikel: 72

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 5.1

 1. Participatiewet
  Artikel 47a
Terug naar begin van de pagina