Participatiewet

Geldend van 01-07-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
  Artikelen: 1, 1a
 2. Participatiewet
  Artikelen: 36a, 49, 64
 3. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2.2

 1. Participatiewet
  Artikelen 19, 35

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Participatiewet
  Artikelen 47a, 55, 78h
Terug naar begin van de pagina