Participatiewet

Geraadpleegd op 15-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
  Artikelen: 1, 1a
 2. Participatiewet
  Artikelen: 36a, 49, 64
 3. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2.2

 1. Participatiewet
  Artikelen 19, 35

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Participatiewet
  Artikelen 47a, 55, 78h

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 36
samen met
Stb. 2018, 37
31996
samen met
32399
Alg. 1
01-10-2023 Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936 25-09-2023 Stb. 2023, 307
01-01-2022 Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 468 35667 28-10-2021 Stb. 2021, 523
01-01-2020 Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
01-10-2017 Wijziging 16-01-2017 Stb. 2017, 78 34577 22-09-2017 Stb. 2017, 354
01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
01-01-2013 Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329 Inwtr. 2
18-07-2012 t/m 01-01-2012 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 322 33277 12-07-2012 Stb. 2012, 322
01-07-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
01-01-2011 Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283 Alg. 3
01-10-2009 Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283 Alg. 4
01-07-2008 Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 132 31127 26-05-2008 Stb. 2008, 191
28-03-2008 t/m 29-08-2006 Wijziging 06-03-2008 Stb. 2008, 87 31138 06-03-2008 Stb. 2008, 87
01-01-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718 Inwtr. 5
23-07-2004 t/m 01-01-2004 Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 363 29499 09-07-2004 Stb. 2004, 363 Inwtr. 6
01-01-2004 Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2018/37.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking treedt.2)
 3. Artikel 86 van Stb. 2009/282 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
 4. Artikel 86 van Stb. 2009/282 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
 5. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.5)
 6. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet.6)
Naar boven