Participatiewet

Geraadpleegd op 08-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1a
 2. Participatiewet
  Artikelen: 16, 36a, 41, 78f, 78m
 3. Regeling uitvoering GMO groenten en fruit
  Artikel: 230d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2.2

 1. Participatiewet
  Artikelen 19, 35

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Participatiewet
  Artikelen 47a, 55, 78h

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-07-2012 t/m 01-01-2012 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 322 33277 12-07-2012 Stb. 2012, 322
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
11-10-2006 Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 373 30493 25-08-2006 Stb. 2006, 456
01-01-2004 Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Naar boven