Participatiewet

Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 10e

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit loonkostensubsidie Participatiewet
  2. Regeling loonkostensubsidie Participatiewet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling loonkostensubsidie Participatiewet
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Participatiewet
    Artikelen 47a, 55, 78h

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 22-11-2023 Stb. 2023, 443 36245 04-12-2023 Stb. 2023, 444 Alg. 1
01-07-2023 Wijziging 30-11-2022 Stb. 2022, 499 35394 06-12-2022 Stb. 2022, 500
01-01-2015 Nieuw 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stb. 2023/443 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven