Participatiewet

Geldend van 01-07-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 10b

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit advisering beschut werk

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit advisering beschut werk
  Artikelen: 1, 2
 2. Participatiewet
  Artikelen: 8a, 10d, 10e, 78z
 3. Regeling Wfsv
  Artikel: 5.41a
 4. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 38b
 5. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 82a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Participatiewet
  Artikelen 47a, 55, 78h
Terug naar begin van de pagina