Participatiewet

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 8a

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 23-12-2015
samen met
17-11-2016
Stb. 2015, 547
samen met
Stb. 2016, 444
34194
samen met
34514
Alg. 1
01-01-2024 Wijziging 22-11-2023 Stb. 2023, 443 36245 04-12-2023 Stb. 2023, 444 Alg. 2
01-07-2023 Wijziging 30-11-2022 Stb. 2022, 499 35394 06-12-2022 Stb. 2022, 500
01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 547 34194 23-12-2015 Stb. 2015, 548
01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
01-01-2005 Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386 Alg. 3

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2016/444.1)
  2. Artikel II van Stb. 2023/443 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Door Stb. 2014/270 vernummerd tot art. 8b.3)
Naar boven