Participatiewet

Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Participatiewet
    Artikelen: 9a, 18, 36a, 78z, 83
  2. Tijdelijk besluit van werk naar werk
    Artikel: 3
  3. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel: 82a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815
01-04-2022 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 23-03-2022 Stb. 2022, 126
01-01-2017 Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 10-12-2014 Stb. 2014, 516
01-01-2013 Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
01-04-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577 29-12-2008 Stb. 2008, 591
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 592 31441 29-12-2008 Stb. 2008, 593
01-01-2005 Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 10-10-2003 Stb. 2003, 386 Inwtr. 1
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386
01-01-2004 Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip dat artikel 8 van de regeling in werking treedt.1)
Naar boven