Besluit adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-12-2003.
Geldend van 02-12-2003 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 02-12-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-12-2003)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
02-12-2003 Nieuwe-regeling 06-10-2003 Stb. 2003, 477 06-10-2003 Stb. 2003, 477

Annuleren

Naar boven